ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 15-22 สิงหาคม 2565
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 15-22 สิงหาคม 2565 มีดังนี้
1. กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับม.1-3 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเกียรติบัตรออนไลน์ หากคะแนนผ่าน 70%ขึ้นไป
2.กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับม.4-6 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเกียรติบัตรออนไลน์ หากคะแนนผ่าน 70% ขึ้นไป
3.กิจกรรมวารสารประชาสัมพันธ์ออนไลน์การทัศนศึกษาระดับม.ต้น (เป็นรายห้อง)
4.กิจกรรมวารสารประชาสัมพันธ์การทัศนศึกษาระดับม.ปลาย (เป็นรายห้อง)
5.กิจกรรมการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น (ระบายสีไม้) ใส่ในกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด a4
6.กิจกรรมการประกวดโปสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ขนาดชิ้นงาน A3 ส่งไฟล์ในรูปแบบ jpg หรือ png หรือ pdf
กำหนดการให้แล้วเสร็จภายใน 22 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 109 ครั้ง