ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเดินทางไปทัศนศึกษาที่ เขาไม้แก้วพิสดาร เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำผ่านรูปภาพ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 64 ครั้ง