ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โดยผู้อำนวยการ นายเฉลิม วัดโคก
และรองผู้อำนวยการ นางสาวศิริขวัญ ดาหลาย พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา นำนักเรียนโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 พร้อมทั้งดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกต่อบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง


โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 30 ครั้ง