ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

        วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 นายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีรับโล่ ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2564,10:53   อ่าน 57 ครั้ง