ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

   วันที่ 18 มีนาคม 2565 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โดยผู้อำนวยเฉลิม วัดโคก ได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ของนางสาวศิริขวัญ ดาหลาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โดยมีนายสมมาตร์  สุวรรณทวี รอง ผอ.เขต สพม.ตรัง กระบี่ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ นายสาคร  เย่าเฉื้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา และนายชีระวิทย์  ธนวัฒน์กีรติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   สพม.ตรัง กระบี่ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงร่วมให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้

 

 

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2565,18:56   อ่าน 526 ครั้ง