ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยรูปแบบ On-site ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

       โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้ทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยรูปแบบ On-site โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแผนเผชิญเหตุออย่างเคร่งครัด และมีนักเรียนมาโรงเรียน 389 คนจากทั้งหมด 411 คนและไดร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการเฉลิม วัดโคก ได้พบปะพูดคุยและต้อนรับนักเรียนด้วยความอบอุ่น

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2565,11:40   อ่าน 52 ครั้ง