สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง" มือถือพานชูแสงเทียนสว่าง สไวอยู่เหนืออักษร ชื่อโรงเรียน "

 
                                                        แสงเทียน หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
                                                        พาน        หมายถึง การเป็นที่ยอมรับ
                                                        มือ          หมายถึง การมีส่วนร่วม

 
ความหมายรวม คือ ทางนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นฐานภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมนม