ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรำรุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 234) 19 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรำรุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 180) 16 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (อ่าน 384) 07 มิ.ย. 65
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างเอกคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ (อ่าน 379) 02 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ (อ่าน 318) 30 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม) วิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (อ่าน 236) 27 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (อ่าน 384) 26 พ.ค. 65
ประกาศการจัดห้องเรียน ปีการศึกษา2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 158) 11 พ.ค. 65
ประกาศการจัดห้องเรียน ปีการศึกษา2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 163) 11 พ.ค. 65
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 154) 11 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 179) 04 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 236) 31 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา (นักเรียนเดิมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 654) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 668) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 770) 30 มี.ค. 65
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 601) 28 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 651) 25 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 621) 18 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 528) 29 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 521) 29 เม.ย. 64
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 626) 11 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET) ณ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง (อ่าน 509) 05 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET) จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 469) 30 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 446) 09 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา (อ่าน 86) 04 ธ.ค. 63