กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายมูหามะนาเซ มอเกาะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปรารถนา จันทร์ส่องแสง
ครูอัตราจ้าง