กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายมูหามะนาเซ มอเกาะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0963272949
อีเมล์ : muhamanasay2949@gmail.com

นางสาวปรารถนา จันทร์ส่องแสง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0918208575
อีเมล์ : pradtana7765@gmail.com​