กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายมูหามะนาเซ มอเกาะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปรารถนา จันทร์ส่องแสง
ครูอัตราจ้าง