ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564
รับรายงานตัว และมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1
ดำเนินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2563
สุดยอดนวัตกรรม โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ได้คิดนวัตกรรม “อิฐตัวหนอนจาก”
อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมความรู้และแนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน แบบ Onsite
โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2565 กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาระดับชาติ
อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมความรู้และแนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน แบบ Onsite
รับมอบรถจักรยาน เนื่องในกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การติดตามประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ON-SITE
แสดงความยินดีกับคุณครูนุชาดา จันทร์มัด เนื่องในโอกาสสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สวัสดีปีใหม่ 2565
การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
โครงการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย ศูนย์ครอบครัวพอเพียง 2564
พิธีรับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย เล่มที่ 42
กิจกรรม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ
พิธีมอบสาส์นตราตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียน
นักเรียนโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2
ร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบาย จาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ร่วมทอดกฐิน
การอบรมเชิงปฏิบัติ การโครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน Mindfulness In School (MIS)
นักเรียนโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
เข้าร่วมเครือข่าย โครงการการใช้สติในโรงเรียน Mindfulness In School : MIS
อบรมแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน(PA) ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2564
โรงเรียนต้นแบบน้อมนำพระราชดำริ ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง